Faculty

Outstanding People

Home >> Faculty >> Outstanding People

Outstanding People

 

Experts enjoying special government allowances

Yao Yunsheng; Bo Jingshan; Guo Xun; Wan Yongge; Shen Jun

Excellent seismologicalworkers (Ministerial Model Worker)

Meng Xiaochun

Expert with outstandingcontributions at the provincial level

Chi Baoming

Selected into “100 Talents Project” of China Earthquake Administration

Bo Jingshan; Guo Xun; Wan Yongge; Shen Jun

Selected into “100 Talents Project for Earthquake Prevention and Alleviation” of China Earthquake Administration

Lu Tao; Li Ping; Sun Zhiguo

“Cross-centuryscientists and engineers” of China Earthquake Administration

Bo Jingshan

Academic leaders of key disciplinesat the provincial level

Liu Chunping

Members of the 4th Consultative Group of Academic Degree Evaluation Committee of Hebei Provincial People's Government

Liu Chunping; Shen Jun

Provincial Outstanding Teachers

Chi Baoming; Shi Feng; Meng Xiaochun; Feng Jilin; Guo Zihui; Zhao Yibin; He Xiuling; Sheng Shuzhong

Doctoral Supervisors

Yao Yunsheng; Liu Chunping; Chi Baoming; Guo Xun; Wan Yongge; Shen Jun; Liao Shunbao